Naar hoofdinhoud
Meisje met een handicap in een speeltuin | Inclusieve samenleving

Naar een inclusieve samenleving voor Generatie-G

Twee miljoen Nederlanders hebben een handicap. Ze hebben een visuele, motorische of verstandelijke beperking of zijn doof/slechthorend. Gewoon meedoen is voor velen van hen nog altijd niet vanzelfsprekend. De werelden van mensen met en zonder handicap staan nog mijlenver uit elkaar. Van volwaardig deelnemen aan de samenleving is nog onvoldoende sprake. Gelukkig zijn wij als maatschappij ons daar erg van bewust en willen veel mensen daar wat aan doen. Als goede doelen helpen wij daarbij, door mensen bij elkaar te brengen en de afstand te verkleinen. Zo werken wij aan échte inclusie. Daarom sturen we een gezamenlijk persbericht uit en presenteren we deze week onze Grote Ambities voor Generatie-G aan minister Van Ark (VWS), tijdens het INC. Festival.

Vijfjarig VN-verdrag Handicap

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. In vijf jaar zijn er flinke stappen gezet. Wij zijn als goede doelen trots op de resultaten die wij met de steun van onder andere de VriendenLoterij en het Nederlandse publiek hebben kunnen realiseren. Duizenden kinderen en jongvolwassenen met én zonder handicap kunnen dankzij hun inzet samen sporten, spelen, leren, muziek maken en vriendschappen sluiten. Zo startte de Bijzondere Eredivisie, waarbij G-voetballers uitkomen voor hun favoriete profclub. En start in zes academische ziekenhuizen een sportpoli om kinderen met een lichamelijke handicap naar sport te begeleiden. Duizenden jongeren met en zonder beperking zijn nu elkaars beste buddy’s en jonge kinderen kunnen samen buiten spelen, zonder drempels. Drempels wegnemen deden wij ook bij tientallen musea, stadions en pretparken.

Gezamenlijke agenda goede doelen

Maar we zijn er nog niet. Er moet nog veel gebeuren. Daarom presenteren wij onze agenda voor de toekomst, vooral voor jongste generatie met een handicap. Wij noemen ze de Generatie-G, waarbij G niet alleen staat voor gehandicapt, maar vooral voor gelijkwaardig, gewoon en gelukkig. De agenda van het Gehandicapte Kind, Esther Vergeer Foundation, HandicapNL, Jantje Beton, Special Olympics Nederland en De Zonnebloem bevat concrete voorstellen hoe we kunnen komen tot een inclusieve samenleving. Zo moet er gewerkt worden aan sociale cohesie en meer onderling contact, al van jongs af aan. Samen sporten, spelen, leren, werken, wonen en genieten van cultuur en vrije tijd. En niet onbelangrijk: een toegankelijk Nederland, waar geen drempels zijn die ervoor zorgen dat mensen worden buitengesloten.

Lees hier onze Grote Ambities voor Generatie-G.

INC. Festival

Het INC. Festival is een driedaagse online festival dat 5 jaar VN-verdrag Handicap markeert. Het wordt georganiseerd door het ministerie van VWS en diverse maatschappelijke organisaties.

Heb je deze verhalen al gelezen?

Hoe groot de impact is van eenzaamheid op het leven van kinderen met een handicap ontdek je in hun aangrijpende verhalen.