Uw nalatenschap geeft kinderen zicht op een positieve toekomst

Een wereld waarin kinderen met een handicap een mooi en gelukkig leven leiden, waarin ze een volwaardig onderdeel uitmaken van onze samenleving. Dat is een droom waaraan u kunt bijdragen, ook als u er niet meer bent. Want door het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen zorgt u er voor dat kinderen met een handicap de kans krijgen zich te ontwikkelen en zicht hebben op een positieve toekomst. 

Erfstelling of legaat?

Er zijn twee manieren om het Gehandicapte Kind op te nemen in uw testament: 

 • Erfstelling: als u het Gehandicapte Kind benoemt tot (mede)erfgenaam, dan ontvangen wij  een percentage van uw nalatenschap. U beslist zelf welk percentage dat is.  

 • Legaat:  met een legaat laat u een bepaald eigendom na aan het Gehandicapte Kind, bijvoorbeeld een vast geldbedrag, een effectenportefeuille, een huis of een verzameling.  Het is mogelijk meerdere legaten op te nemen in uw testament.

Josselyn, moeder van Sijtje: “Sijtje kwam als een cadeautje toen ik al 39 was. Dat maakt dat ik er vaak over nadenk hoe het moet als wij er straks niet meer zijn. Wat gebeurt er dan met Sijtje? Zal ze zelfstandig kunnen wonen? En vooral: kan ze een volwaardig en gelukkig leven opbouwen? Allemaal vragen waar ik echt verdriet van heb.

Nalaten in vijf stappen

 1. Breng uw bezit en schulden in kaart
  Denk hierbij aan spaargeld, aandelen en andere effecten, onroerend goed en waardevolle spullen. Daar moet u leningen, een hypotheek en andere verplichtingen weer vanaf trekken. Wat overblijft is uw vermogen.
 2. Maak een lijst van begunstigden
  Aan welke dierbare (klein)kinderen, familie en vrienden wilt u nalaten? En welke goede doelen neemt u in uw testament op? We hopen dat u aan het Gehandicapte Kind denkt!
 3. Zet uw wensen op een rij
  Moeten er speciale zaken worden geregeld of verdeeld? Welke andere wensen heeft u? De notaris kan u helpen uw wensen om te zetten naar een testament.
 4. Kies een executeur
  Een executeur wordt in het testament benoemd als degene die uw zaken regelt na uw overlijden. Heeft u iemand in gedachten om uw nalatenschap af te wikkelen? Een familielid of goede bekende? Soms kan het Gehandicapte Kind als executeur voor u optreden. We kijken graag in een persoonlijk gesprek met u wat de mogelijkheden zijn.
 5. Ga naar een notaris
  Een testament opstellen gebeurt altijd door de notaris. De kosten kunnen verschillen per notaris en per testament.

We horen het graag als u het Gehandicapte Kind al heeft opgenomen in uw testament. Dan kunnen we u persoonlijk bedanken en samen uw wensen bespreken.

Gegevens voor de notaris

Wilt u het Gehandicapte Kind in uw testament opnemen? Dan heeft uw notaris de volgende gegevens nodig:

 • Statutaire naam: De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind 
 • Statutaire zetel: Amsterdam 
 • Bezoekadres: Wibautstraat 212-214, 1091 GS Amsterdam 
 • KvK: S 41199157 

Vrijgesteld van belasting

Het Gehandicapte Kind is een ANBI instelling. Dit betekent dat het Gehandicapte Kind geen belasting hoeft te betalen over legaten en erfstellingen. Erfgenamen moeten dat wel.

Vragen

Heeft u vragen over het opnemen van het Gehandicapte Kind in uw testament? Neem gerust contact met ons op.